Grundejerlauget Rækkehusene i Ålholmparken


For en juridisk bindende oversigt over servitutter, henvises til www.tinglysning.dk

Der findes forskellige tinglyste servitutter på rækkehusene.
 
De vigtigste er:
 
  • Pligtigt medlemsskab af Grundejerlauget
  • Husenes ydere fremtoning må ikke ændres
  • Vinduer og udhus skal holdes i brune nuancer