Grundejerlauget Rækkehusene i Ålholmparken

Ansvarsliste


Ansvarsliste


                       

ANSVARSLISTE (24-10-2014)

Par-cellen

En-klaven

Ejer-lauget

Kom-munen

Affald (husholdn); benyt mad- og rest-containerne

      (tømmes hver 2. uge) og benyt evt genbrugsstationen

      Rengøring står den enkelte husrække for

 

 

X

 

Aviser/blade; benyt papir-containeren

      (tømmes hver 5. uge)

 

 

 

X

Asfaltbelægning; udbedring/udskiftning

 

 

X

 

Carport; el-forbrug

 

 

X

 

  -   el-installation, armaturer, kupler

 

X

 

 

  -   el-sparepærer (11w » 55/60w)

 

X

 

 

  -   maling

 

X

 

 

  -   tag, tagrender, nedløbsrør

 

X

 

 

  -   træværk

 

X

 

 

Fjernvarme; til boilerrum

 

 

 

X

Fliser; på parcellen

X

 

 

 

  -   i flisegangsti ved indgangsparti

 

X

 

 

Forsikring (ansvars-); fortov v/sidevej

X

 

 

 

  -   fortov v/indkørsel

 

 

X

 

  -   flisegangsti ved indgangsparti

 

X

 

 

  -   fællesareal (excl legeredskaber)

 

 

X

 

  -   legeredskaber opsat af kommunen

 

 

 

X

  -   legeredskaber opsat af parcel

    X

 

 

 

  -   legeredskaber opsat af enklave

 

 

X

 

  -   parcel

X

 

 

 

Fællesareal; beplantn, klipning af træer og buske

 

X

 

 

  -   græsslåning (min. 1 gang om md/15 cm højt)

 

 

 

X

  -   legeredskaber opsat af kommunen; vedligehold.

 

 

 

X

  -   legeredskaber opsat af parcel; vedligehold.

X

 

 

 

  -   legeredskaber opsat af enklave; vedligehold.

 

X

 

 

  -   sandkasse; udskiftning af sand

 

 

 

X

  -   syrenhegn; beplantning, klipning

 

 

 

X

  -   trådhegn; vedligeholdelse

 

 

 

X

Fælleshegn; enklave C, 10 og 36; vedligeholdelse

      Enklave C indkalder til årlig besigtigelse

 

X

 

 

Kloakker/brønde; på fællesareal; rensning/vedl.

 

X

 

 

  -   på parcel; rensning/vedligehold.

X

 

 

 

Kloakledning i flisegangsti; rensning/vedligehold.

 

 

 

X

Regnvandsbrønde på fællesareal; rensning/vedl.

 

X

 

 

Rækkehus (og udhus); armaturer, kupler

X

 

 

 

  -   el-sparepære (11w » 55/60w)

X

 

 

 

  -   klipning af ligusterhække (h = til 3. bræt i hegn)

X

 

 

 

  -   maling

X

 

 

 

  -   stensætning ved fortov

X

 

 

 

  -   tag, tagrender, nedløbsrør

X

 

 

 

Skråning mod stamvejen; græsslåning (2 x årligt)

 

 

 

X

Snerydning; flisegangsti, gangarealer og fortov

X

 

 

 

  -   indkørsel og foran carporte (hvis nødvendigt)

X

 

 

 

TV; kabler og stikdåser

X

 

 

 

Ukrudt (frøspredende); fællesareal

 

 

 

X

  -   parcel

X

 

 

 

ANSVARSLISTE (24-10-2014)

Par-cellen

En-klaven

Ejer-lauget

Kom-munen