Grundejerlauget Rækkehusene i Ålholmparken

Grundejerlauget Rækkehusene i Ålholmparken

Beretning 2022Regnskab 2021 og budget 2022
Uddrag af bestyrelsesmøde-referat 31. januar, 2022

Der er lavet aftale om containervask for 2022.
Madcontainere vaskes 26/1-20/4-27/7-2/11.

Restaffaldfscontainere vaskes 16/2-26/10.

Generalforsamlingen er fastsat til 25.april . Nærmere information primo april.Plastikaffald

Vi har i Grundejerlauget modtaget en del henvendelser vedr. overfyldte containere med Plastikaffald.

Vi har defor aftalt med den kommunale renovation, at der snarest bliver udskiftet de 400 l containere til 600 l.

Dermed skulle problemet være løst.

Med venlig hilsen
Bernt Baymler

Formand

09.09.2020


UDDRAG FRA BESTYRELSESREFERAT 19/8 -2020

Thomas Brücker har valgt at udtræde af bestyrelsen, grundet ekstra arbejdspres i sit cevile job.

Vi takker Thomas for hans indsats, både som menigt medlem, samt formand for bestyrelsen.

1.suppleant Alice Madsen er indtrådt som bestyrelsesmedlem. Vi byder Alice velkommen.

Med venlig hilsen
Bernt Baymler

Formand


PAPCONTAINER

Hillerød Forsyning har i dag meddelt, at de lovede papcontainere først leveres i uge 23.

Bernt  12.05.2020


KOMMENDE GENERALFORSAMLING

På grund af den nuværende situation, hvor man opfordres til at undgå større forsamlinger, har bestyrelsen besluttet at udskyde den kommende generalforsamlig, som iflg. vedtægterne skal afholdes inden udgangen af april.
Bedste gæt vil være i løbet af juni måned.

På bestyrelsens vegne

Bernt Baymler
Formand
GRUNDEJERLAUGET
RÆKKEHUSENE I ÅLHOLMPARKEN
HILLERØD