Grundejerlauget Rækkehusene i Ålholmparken

Grundejerlauget Rækkehusene i Ålholmparken


PAPCONTAINER

Hillerød Forsyning har i dag meddelt, at de lovede papcontainere først leveres i uge 23.

Bernt  12.05.2020


KOMMENDE GENERALFORSAMLING

På grund af den nuværende situation, hvor man opfordres til at undgå større forsamlinger, har bestyrelsen besluttet at udskyde den kommende generalforsamlig, som iflg. vedtægterne skal afholdes inden udgangen af april.
Bedste gæt vil være i løbet af juni måned.

På bestyrelsens vegne

Bernt Baymler
Formand
GRUNDEJERLAUGET
RÆKKEHUSENE I ÅLHOLMPARKEN
HILLERØD